درخواست ثبت‌نام(پیش‌ثبت نام)
پیگیری پیش ثبت نام
نظر خواهی پیش‌نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده
اساتید و صاحب نظران ‌گرامی
باسلام
باتوجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده و مالیت کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و داریی ، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص پیش نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.
فایل :پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده
    برنامه راهبردی‌سازمان امور‌مالیاتی
اطلاعیه‌مهم درخصوص تسلیم‌اظهارنامه
الف:به منظور ثبت نهایی اظهارنامه  مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ50,000,000ریال کمتر باشد مکلفند کل مالیات وعوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت‌نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند.

ب:به طور کلی مودیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از50,000,000ریال باشد مودی با تایید اداره کل قادر به پرداخت مالیات وعوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مودی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضا سررسید اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکراست میزان مبلغ نقدی پرداختی از 50,000,000 ریال کمتر نباشد.

ج: مودیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات موید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به ادره ‌امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکتر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: درمورد مودیانی که در اجرای بند ج  ماده 43 مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو  و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات وعوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.
ه: در مورد مودیان حاضر در  زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گار و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات وعوارض در حلقه آخر مطابق بند (ز)‌تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 هستند ، مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . لیکن چناچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.
 
ادارات کل امور مالیاتی
مراکز خدمات مودیان
حسابهای واریز مالیات و عوارض
فرم اظهارنامه
فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
دستورالعمل تسلیم اظهارنامه
    و پرداخت مالبات و عوارض
     
شناسه ملی اشخاص حقوقی درخواست شرکت در دوره های آموزشی( اشخاص حقیقی - اشخاص حقوقی)